Angioblastoma teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin omurilik zarından başlangıç alan damar uru.