Angiocarditis teriminin tıbbi anlamı; n. Kalb-damar iltihabı, anjiyokardit.