Angiocholecystitis teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesi ve yolları iltihabı, anjiyokolesistit.