Angiocholitis teriminin tıbbi anlamı; n. Safra yolları iltihabı, anjiyokolit.