Angioclast teriminin tıbbi anlamı; n. Kanayan bir arteri tazyik etmekte kullanılan forseps benzeri bir alet, anjiyoklast.