Angiocyst teriminin tıbbi anlamı; n. "Embryo"da kan yapı.