Angiodiascopy teriminin tıbbi anlamı; n. Işık kaynağını ardarda tutmak yolu ile el ve ayak damarlarının doğrudan doğruya incelenmesi, anjiyodiyaskopi.