Angiodiathermy teriminin tıbbi anlamı; n. İki arteria ciliaris posterior longa (BNA)'nın diyatermi yolu ile "coagulation"u, anjiyotermi.