Angiodystrophia teriminin tıbbi anlamı; n. Kan damarlarının noksan beslenmesi, damar distrofisi.