Angiofibroma Ovarii teriminin tıbbi anlamı; Yumurtalık kan damarlarının hastalığı ve sayıca artımı.