Anglesey Leg teriminin tıbbi anlamı; Anglesey tama bacağı (diz ve ayak bileğine mafsallanmak suretiyle takılmış olan bir tahta bacak tipi);