Angstrom Unit teriminin tıbbi anlamı; Radyasyonlarda dalga boyunun ölçülmesinde kullanılan ölçü birimi.