Angular Aperture (Aperture Of Lens) teriminin tıbbi anlamı; Adese (mercek) çapı: Foküsle adose kutrunun iki noktası arasından geçen hattın belirttiği açı (mikroskopta bu açı objektif çevresinden foküse gelen hatlarla t ayin olunur);