Angular Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; Yüz arterinin terminal bir dalı olup burun kanatlarını besler, a. angularis;