Angulation teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Dirseklenme; 2. Barsak dirseklenmesi; 3. bükülme, özellikle bazı kırıklardan sonraki iltihaplarda, uzunlamasına normal eksenden uzaklığı anlatmak için kullanılan deyim.