Angulus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. anguli) 1. Açı, zaviye, köşe, 2. dirsek.