Angusty, Angustia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Darlık; 2. Sıkıntı, iç daralması.