Anhalonin (E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Anhalodinin (1,2,3,4 tetrahydro, 6 methoxylmethyl-7, 8-methylene, dioxyisoquinoline). C12H15NO3= 221.13. Anhalonium türlerinden elde edilen çok toksik, optik bakımdan inaktik, su, alkol ve eterde eriyen bir alkaloid. Solunum güçlüğü, angina pectoris, astma ve pneumothorax'da tavsiye edilmiştir.