Anhedonia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Yaşama zevkinin azalması veya kaybolması. 2. Haz yitimi.