Anhelation teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Soluma; 2. Nefes darlığı.