Anhematosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kan yapımı noksanlığı.