Anhemothigmic teriminin tıbbi anlamı; a. Pıhtılaşmış kanla temasta bulunan dokuları anlatmak için kullanılan terim, anhemotigmik.