Anhepatia teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer fonksiyonunun kesilmesi veya durması.