Anhepatic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Karaciğerle ilgili olmayan; 2. Karaciğer menşeli olmayan, karaciğerden başlamayan.