Anhistic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Bünyesi belirsiz; 2. Belirsiz yapıda; 3. Şekilsiz.