Anhydrid (E) teriminin tıbbi anlamı; n. Anidrid: a) Bir bileşim (genellikle asit)'den su molekülü çıkarılması sonucu beliren madde (H2XO3H2O= XO2). b) Diğer bir cisimden su kaybı ile meydana gelen bileşim.