Anhydromuscarin (E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Anhidromüskarin, kurbağa kalbi üzerinde etki göstermeyen sentetik bir aklakolid (OH (CH3)3N.CH2CHO)