Anhydromyelia teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin-omurilik sıvısı yokluğu, anhidromiyeli.