Aniacinamidosis teriminin tıbbi anlamı; n. Nikotinik asid amid noksanlığı ile ilgili patolojik belirti.