Anideus teriminin tıbbi anlamı; Belli belirsiz vücut kısımları gösteren biçimsiz doku kitlesinden ibaret parazit fteüs;