Anil teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Anil, C6H5N'den ibaret iki değerli bir kök.