Anilinction teriminin tıbbi anlamı; n. Ağzın makata tatbiki, yalama.