Anilinism teriminin tıbbi anlamı; n. Anilin zehirlenmesi.