Anima teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. Animae). 1. Can ruh; 2. Bir kadının bilinç altından fışkıran dişilik ideali veya imajı (psikanalizde).