Animal Membrana teriminin tıbbi anlamı; Diyalizde kullanılan hayvan kaynaklı zar;