Animal Physiology teriminin tıbbi anlamı; Hayvan fizyolojisi;