Animal Psychology teriminin tıbbi anlamı; Hayvanların ruhi durumunu inceleyen bilim;