Animal Test teriminin tıbbi anlamı; Hayvan üzerinde yapılan deney, hayvan tecrübesi;