Animal teriminin tıbbi anlamı; n. & a. 1. Hayvan (canlı varlıkların iradi hareket ve duyarlık özelliği taşıyan grubu); 2. Havyanla ilgili, hayvana ait, hayvani. 3. zihin veya irade ile ilgili, 4. Kaba cismani, nefisle ilgili, bedeni.