Animalcule teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Mikroskopik hayvan; 2. Hayvancık (sinek, arı, v.s.).