Animation teriminin tıbbi anlamı; n. Canlılık, hayatiyet, zindelik.