Animatism teriminin tıbbi anlamı; n. Canlılaştırma.