Animi teriminin tıbbi anlamı; Ölüm korkusu ile de karışan derin sıkıntı ve ürküntü hali