Animus teriminin tıbbi anlamı; n. 1. İstek, niyet, meyli, mizaç; 2. Husumet, garez; 3. Soluk, nefes, hayat; 4. Ruh, 5. Bir erkeğin bilinçaltından fışkıran erkeklik ideali veya imajı.