Anisonormoocytosis teriminin tıbbi anlamı; n. Total lökosit sayısı normal kaldığı halde çeşitil lökosit tipleri arasındaik nisbetin bozulması, anizonormositoz.