Anisophoria teriminin tıbbi anlamı; n. İki gözde vertikal kasların gerilim farkı yüzünden görüş hattının aynı yatay düzlem üzerine düşmemesi, anizofori.