Anisorhythimia teriminin tıbbi anlamı; n. Kulakçık ve karıncıklar arasındaki ritmik "synchoronism" bulunmaması ile vasıflı aritmi, anizoritmi.