Anisosphygmia teriminin tıbbi anlamı; n. nabız eşitsizliği (iki radyal arterde oldğu gibi bedenin simetrik damarlarında nabzın hacim, zaman veya kuvvet bakımından farklı olması).