Ankylocolpos teriminin tıbbi anlamı; n. Doğuştan dölyolu (vagina) tıkanıklığı.