Ankyloproctia teriminin tıbbi anlamı; n. Anus tıkanıklığı.